Archives - september 2016

25
sep

Aktivnosti na pilotni čistilni napravi projekta LIFE PharmDegrade so v polnem zagonu

Vzorčenje vode poteka po vsakem posameznem koraku čiščenja. Upravljanje naprave in spremljanja fizikalnih in kemijskih parametrov poteka z računalniškim sistemom SCADA. Zadnjo stopnjo čiščenja odpadne vode predstavlja elektrokemiska oksidacija, ki poteka štirih elektrolitskih celicah. Pred in po čiščenju odpadne vode spremljamo poleg splošnih fizikalnih in kemijskih parametrov tudi koncentracijo ostankov zdravil – farmacevtikov. Tarčni farmacevtiki …

20
sep

Rezultate projekta smo predstavili na 13. specializirani konferenci za male čistine sistemem za vode in odpadne vode

Rezultate projekta smo predstavili na 13. IWA konferenci Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems & 5. IWA konferenci Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation, v Atenah, 14 – 16 September, 2016.

20
sep

Predstavitev rezultatov projekta LIFE PharmDegrade na knfrenci ISEAC39

Rezultate našega projekta smo predstavili na mednarodni knferenci “Environmental and Food Monitoring – Outstanding Solutions for a Better Life”. Izvlečke konferenčnih prispevkov si lahko ogledate na naslednji povezavi.

19
sep

16. september, 2016: Predstavitev treh naših projektov LIFE na tiskovni konferenci Ministrstva za okolje in prostor

Na tržnici slovenskih LIFE projektov, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organiziralo v okviru tiskovne konference namenjene predstavitvi LIFE projekta  Krepitev zmogljivosti – Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje, smo naše projekte predstavili udeležencem in ministrici za okolje in prostor. Več utrinkov z dogodka si lahko ogledate na naslednji povezavi.

19
sep

Monitoring delovanja pilotne naprave v letu 2016

Po dokončanju končnih nastavitev delovanja elektrolitske celice in daljinskega upravljanja pilotne naprave, je stekel monitoring delovanja v letu 2016. Pridobili smo prve rezultate učinkovitosti odstranjevanja ostankov zdravil iz odpadne vode.