O projektu

CILJI

  • Pridobiti povečan uvid v kvaliteto iztoka voda iz ustanov s povečano rabo zdravil, s posebnim poudarkom na spremljanju količine in vrste zastopanih farmacevtikov in njihovih presnovnih produktov.
  • Optimizirati in demonstrirati tehnologijo za odstranjevanje obstojnih onesnažil na iztoku čistilnih naprav za izboljšanje kvalitete vode in zaščito naravnega okolja. Nadgradnja posameznih komponent sistema kot je napajalno-regulacijski sistem in elektrolitska celica in vzpostavitev platforme dnevnega spremljanja delovanja.
  • Razvoj in demonstracija cenovno ugodne tehnologije z nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški, ki bo uporabna za vse domove za ostarele ali bolnišnice, kot tudi razvoj protokola učinkovitega čiščenja odpadnih voda s težko razgradljivimi snovmi za druge vrste uporabnikov.
  • Prispevati k naboru najboljših razpoložljivih tehnologij za odstranjevanje obstojnih onesnažil in celovitih modularnih rešitev čiščenja.
  • Prispevati k izboljšanju znanja na področju pojavljanja in interakcij farmacevtikov v odpadnih vodah in s tem k razvoju standardov in zakonodaje na področju mikroonesnažil, tako imenovanih novo pojavljajočih se onesnažil (emerging pollutants) in spojin, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC Substances of a very high concern).

AKTIVNOSTI

1. Pripravljalne aktivnosti zajemajo:
• Odvzem vzorcev vode in analiza glavnih farmacevtikov ter fizikalno kemijskih parametrov, ki se pojavljajo v izbranih odpadnih vodah.
• Optimizacijo odstranjevanja farmacevtikov na modelni laboratorijski ravni.

2. Projektiranje demonstracijske naprave in pridobivanje dovoljenj za postavitev pilotne naprave.

3. Izgradnja demonstracijske pilotne naprave s kapaciteto čiščenja vode 1-3 m3/dan in poskusno delovanje

4. Enoletni monitoring delovanja:
• Spremljanje fizikalno kemijskih parametrov za ugotavljanje kvalitete izpustov
• Optimizacija delovanja
• Beleženje in prenos glavnih fizikalno-kemijskih podatkov v realnem času z objavo na spletni strani.

5. Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta
• Predstavitev tehnologije z izobraževalnimi seminarji na temo farmacevtikov v okolju
• Udeležba na mednarodnih konferencah in sejmih
• Objava rezultatov v medijih

FINANCIRANJE

Sofinancerji projekta LIFE 13 ENV/SI/000466 PharmDegrade so:

  • Evropska komisija: 500.619,00€ (41,37%)
  • Arhel d.o.o.: 287.434,00€ (23,75%)
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: 363.029,00€ (30,00%)
  • Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo: 65.762,00€ (5,43%)

MREŽENJE

Project Acronym: DIGITALIFE LIFE13 ENV/IT/000140

Project Title: LIFE+ DIGITALIFE – A novel manufacturing process for photocatalytically activate ceramic tiles by digital printing

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: SANePLAN LIFE12 ENV/ES/000687

Project Title: LIFE SANePLAN – Integrated Planning and Sustainable Management of Sanitation Infrastructures through innovative precision technology

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE2Water LIFE13 ENV/CZ/000475

Project Title: LIFE2Water Verification and assessment of technologies for tertiary treatment of municipal wastewater

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE RusaLCA 12 ENV/SI/000443

Project Title: Nanoremediation of water from small waste water treatment plantts and reuse of water and solid remains for local needs

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE-EDESIA  LIFE12 ENV/IT/000633

Project Title: Endocrine Disruptors in silico / in vitro – Evaluation and Substitution for Industrial Applications

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE PURIWAT 12 ENV/ES/000684

Project Title: New demonstrative pilot plant for the purification waste water with oils, fats and hydrocarbons

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE WATOP – LIFE11 ENV/ES/000503

Project Title: New tertiary waste water treatment for organic micro-pollutants PPCPs (Pharmaceutical and Personal Care Products)

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE LIFE-REMPHOS – LIFE12 ENV/ES/000361

Project Title: IMPLEMENTATION OF A NEW PHOSPHATE REMOVAL TERTIARY TREATMENT IN WWTP

Link to official abstract

Project web page

 

Project Acronym: LIFE+ TL-BIOFER – LIFE13 ENV/ES/000800

Project Title: NUTRIENTS AND REGENERATED WATER RECYCLING IN WWTPs THROUGH TWIN-LAYER MICROALGAE CULTURE FOR BIOFERTILIZERS PRODUCTION

Link to official abstract

Project web page