Aktivnosti na pilotni čistilni napravi projekta LIFE PharmDegrade so v polnem zagonu

Aktivnosti na pilotni čistilni napravi projekta LIFE PharmDegrade so v polnem zagonu
25
sep

Vzorčenje vode poteka po vsakem posameznem koraku čiščenja. Upravljanje naprave in spremljanja fizikalnih in kemijskih parametrov poteka z računalniškim sistemom SCADA. Zadnjo stopnjo čiščenja odpadne vode predstavlja elektrokemiska oksidacija, ki poteka štirih elektrolitskih celicah. Pred in po čiščenju odpadne vode spremljamo poleg splošnih fizikalnih in kemijskih parametrov tudi koncentracijo ostankov zdravil – farmacevtikov. Tarčni farmacevtiki v naših analizah so atorvastatin, bisoprolol, karbamazepin, ciprofloxacin, klofibrična kislina, diklofenak, fluoksetin, imatinib, metoprolol in setralin.