Tag - anode electrochemical oxidation

25
sep

Aktivnosti na pilotni čistilni napravi projekta LIFE PharmDegrade so v polnem zagonu

Vzorčenje vode poteka po vsakem posameznem koraku čiščenja. Upravljanje naprave in spremljanja fizikalnih in kemijskih parametrov poteka z računalniškim sistemom SCADA. Zadnjo stopnjo čiščenja odpadne vode predstavlja elektrokemiska oksidacija, ki poteka štirih elektrolitskih celicah. Pred in po čiščenju odpadne vode spremljamo poleg splošnih fizikalnih in kemijskih parametrov tudi koncentracijo ostankov zdravil – farmacevtikov. Tarčni farmacevtiki …

14
mar

Obiščite nas na konferenci »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«, 31. marca in 1. aprila 2016 v RIS Dvorec Rakičan

Obiščite nas na XI. Mednarodni znanstveni konferenci »EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI«, ki se bo odvijala med 31. 3. in 1. 4. 2016 v Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota. Projekt LIFE PharmDegrade bomo predstavili s posterjem z naslovom “Razvoj elektrolitske celice v okviru projekta LIFE PharmDegrade: optimizacija anodne elektrokemijske oksidacije …

14
mar

Zgrajena pilotna čistilna naprava

V okviru projekta LIFE PharmDegrade smo postavili pilotno napravo ob obstoječi čistilni napravi Golnik v Sloveniji. Postavitev smo izvedli v dveh nadzemnih kontejnerjih z malo biološko čistino napravo v prvem kontejnerju in terciarnimi sistemi čiščenja v drugem kontejnerju. V slednjem elektrolitske celice predstavljajo končno stopnjo čiščenja odpadne vode. Večje število zalogovnikov in sistem cevi nam …